Bartje bouwt in de Banja


Werkgroep Tsjernobyl heeft eerste twee projecten in Wit-Rusland uitgevoerd.

 Eind 2010 heeft de Werkgroep Tsjernobyl uw hulp gevraagd bij het realiseren van een aantal projecten in Wit-Rusland. We zijn blij u nu te kunnen melden dat de diverse acties die we daarna hebben uitgevoerd voldoende hebben opgeleverd om de eerste projecten te kunnen uitvoeren.

Wellicht herinnert u zich deze foto nog. Van dit soort toiletten maken een paar honderd kinderen gebruik. We hebben onze zorg over dit soort voorzieningen bij de lokale over­heid neergelegd. Die begrepen wel dat dit soort voorzieningen in Nederland niet zouden voorzien in een behoefte maar vonden het probleem niet urgent genoeg om er iets aan te doen. Dus hebben we het zelf maar gedaan met dit als resultaat. 
 
Bij ons laatste bezoek aan Wit-Rusland in februari j.l. werden we geattendeerd op een al jaren lekkend dak van het gymnastieklokaal van een school. Het dak was zo versleten dat het lokaal bij regen en in de winter niet gebruikt kan worden, want dan is de vloer drijfnat. Ook de muren zijn zo vochtig dat de schimmel erop staat. Nu hoor ik mensen al denken, geld uitgeven aan een gymlokaal terwijl sommige mensen amper voldoende te eten hebben, stel je dan wel de juiste prioriteiten. Het antwoord is ja, want de gevolgen van te hoge straling kunnen het beste worden tegengegaan met extra kalium, calcium en een betere doorbloeding van het lichaam. Veel bananen eten en sporten helpt echt om de weerstand te verhogen en om het concentratievermogen te verbeten.
Ook met dit probleem hebben we de lokale overheid lastig gevallen. Dit keer werden we wel serieus genomen. De gemeente zou de vervanging van het dak meenemen in de begroting van 2014. In tweede instantie kregen we te horen dat er toch geen geld was en dat het project toch weer op de lange baan geschoven zou worden. Voor de Werkgroep Tsjernobyl was dat aanleiding om zelf het heft in handen te nemen. Zonder tussenkomst van de overheid hebben we 1100 m2 dakbedekking laten vervangen. Op deze school kunnen kinderen weer veilig sporten.
 
Ook in februari 2013 zullen we het getroffen gebied weer bezoeken. Ook dan zullen we weer onderzoeken of we de levensomstandigheden van de kinderen kunnen verbeteren. Om voldoende financiële middelen voor dit soort projecten bij elkaar te brengen zullen we ook in 2013 weer de nodige sponsoracties houden. Zo verwachten we u op 13 januari massaal op het Ronostrand bij de 2e Nieuwjaarsduik. Daar kunt u laten zien dat u een echte bikkel bent.

© 2012 -  Arie van Klei