Op de markt


Naast de zeer gewaardeerde steun door sponsoren werkt de werkgroep zelf aan het verwerven van middelen om de activiteiten voor de kinderen te financieren. Gedurende het hele jaar zijn we op diverse markten met een kraam aanwezig om informatie te combineren met de verkoop van diverse produkten.

Zo werd er tijdens de Kindervrijmarkt op Koningsdag door de enthousiaste vrijwilligers koopwaar ingebracht en vooral verkocht. Er werden ook loten verkocht waar leuke prijsjes tegenover stonden.

Nog voor het sluiten van de markt werd de kraam opgeruimd wegens gebrek aan koopwaar.