RoderJournaal - 9 juni 2018

Er zijn weer Russen in ons midden...

RODEN Deze toch wel bedreigende mededeling is onschuldiger als het lijkt. Maandag 28 mei is er namelijk een grote groep van 29 Wit-Russische kinderen in Roden aangekomen.

Deze kinderen lijden nog dagelijks onder de gevolgen van de nucleaire ramp in 1986 in Tsjernobyl. Na een vermoeiende busreis van 40 uur staan deze kinderen op vreemde bodem tegenover vreemde mensen die hen de komende vier weken liefdevol zullen verzorgen. Dat is spannend, daar sta je dan als negen jarige tegenover mensen die een vreemde taal spreken waar je niets van begrijpt. Dan kunnen ze nog zo vriendelijk kijken, het is toch wel even spannend en wennen.

Dit roept onmiddellijk vragen op. Moet je een kind dit aandoen? Is deze vorm van hulp ruim 30 jaar na de ramp in Tsjernobyl nog nodig en binnen veel jonge gezinnen, wat is Tsjernobyl eigenlijk? De komende weken zullen we op deze en andere vragen ingaan. Op de grens van Wit-Rusland en de Oekraïne was in 1986 een kerncentrale in aanbouw.

Gruwelijk

Vier reactoren waren al in productie, twee werden er nog afgebouwd. Bij een test in reactor vier ging er iets gruwelijk mis met als gevolg een kernramp van ongekende proporties. In de jaren die volgen overlijden er duizenden mensen aan een vorm van stralingsziekte. Indirect gaan het mogelijk om miljoenen. Dat klinkt lekker vaag, ‘mogelijk om miljoenen’. Dat komt omdat alleen de directe slachtoffers in de voormalige Sovjet Unie werden geregistreerd. De mensen die op dat moment aanwezig waren in de centrale.
De brandweermannen die ingezet zijn bij het bestrijden van de ramp zijn later overleden en in Moskou begraven in loden kisten, 10 meter onder de grond. Deze slachtoffers tellen niet mee. Ook de mensen die later kanker kregen als gevolg van de ramp tellen niet mee, je kunt nu eenmaal moeilijk bewijzen dat er een oorzakelijk verband is. Dat het aantal inwoners van Wit-Rusland in de jaren na de ramp terugliep van 11 miljoen naar 9 miljoen en in de Oekraïne van 54 naar 45 miljoen kan heel veel oorzaken hebben, maar het is duidelijk dat Tsjernobyl er één van is.

 

Straling

Veel bewoners van Wit-Rusland gaan nog steeds gebukt onder de gevolgen van deze ramp. De kinderen die nu in Roden en omgeving zijn wonen hemelsbreed 150 km van Tsjernobyl. Jaarlijks krijgen deze mensen een doses straling die 30x zo hoog is dan in Nederland. Deze straling tast de gezondheid van mensen nu en in de toekomst aan.

Aangetast DNA zal niet meer herstellen en worden doorgegeven aan volgende generaties. Over de gevolgen hiervan zal ik u in een volgende bijdrage informeren. Voor nu kan ik u melden dat de kinderen een geweldige eerste week achter de rug hebben. Ze hebben gesport, zijn naar een speeltuin geweest en zijn in samenwerking met de Kledingbank Roden in de kleding gezet. Maar het is niet alleen leuk in Nederland, we besteden ook de nodige aandacht aan het medisch welzijn van de kinderen. Zo controleert ‘Bij Alex’ de ogen van de kinderen en zorgt zo nodig voor een bril.

Tandarts

Tandarts Paul Eisenga controleert het gebit van de kinderen en Bea Sportel geeft voorlichting over mondverzorging. Gelukkig is het bedrijfsleven in Roden e.o. begaan met het lot van deze kinderen. Veel uitjes en evenementen worden dan ook gratis beschikbaar gesteld. Goed voorbeeld hiervan zijn de busjes van autobedrijf Liewes en Van Bergen die we mogen gebruiken om de kinderen te vervoeren.


Hoofdsponsor van de Werkgroep Tsjernobyl is de Roder Boekenmarkt. Ruim 100 vrijwilligers zijn maanden in touw om deze aansterkvakanties mogelijk te maken.

Foto's Arie van Klei