Er zijn weer Russen in ons midden... een week later.

RODEN Deze toch wel bedreigende mededeling is onschuldiger als het lijkt. Maandag 28 mei is er namelijk een grote groep van 29 Wit-Russische kinderen in Roden aangekomen.

    
De afgelopen week hebben de Wit-Russische kinderen weer volop genoten in Roden en omgeving. Ze hebben zwemles gehad in De Hullen, gevaren bij Cnossen op het Leekstermeer, zijn naar de Kinderboerderij geweest en hebben een Struisvogelboerderij in Boerakker bezocht. Daarnaast hebben kinderen van gastouders een Vossenjacht en een Bosspel voor onze Wit-Russische gasten georganiseerd. Hoogtepunt deze week was ongetwijfeld Slagharen. In dit pretpark hebben ze hun ogen uitgekeken.

Met al deze uitjes werken we aan zowel het lichamelijk als geestelijk welzijn van deze kinderen. Bewegen in de buitenlucht is goed voor iedereen, maar speciaal voor deze kinderen. Door radioactieve straling is hun weerstand namelijk aangetast. Ze zijn erg vatbaar voor infecties. Op het eerste gezicht lijken deze kinderen klein maar gezond. Schijn bedriegt, door straling is hun DNA aangetast.
Veel kinderen hebben bij hun geboorte al ouderdomsklachten. De Wit-Russische overheid onderkent dit en biedt alle kinderen jaarlijks een aansterkmaand in een sanatorium in Wit-Rusland aan. Helaas is dit weinig effectief omdat veel sanatoria in (iets minder) besmette gebieden staan en omdat en weinig geld is voor voeding uit het ‘schone’ buitenland.
De vraag ‘is het verantwoord om kinderen een maand naar Nederland te halen’ is hiermee beantwoord. Een langere periode van huis zijn ze gewend en verblijven bij vreemde mensen is amper een probleem, kinderen passen zich immers heel snel aan.
Mijn volgende vraag zou zijn ‘is zo’n aansterkvakantie effectief’. Voorop staat dat de kinderen vakantie hebben. We gaan ze dus niet ‘heropvoeden’ met voedingsadviezen die terug in Wit-Rusland geen vervolg krijgen. Hun ouders hebben geen geld voor biologisch voedsel, light producten en andere verstandige Westerse nieuwigheden. Daar zijn ze al blij als er dagelijks een maaltijd op tafel komt. Dat is daar helemaal niet logisch. De overheid heeft deze zorg dan ook op zich genomen. Op school krijgen alle kinderen een warme maaltijd aangeboden. Wij beperken ons voornamelijk tot preventie. Poetsinstructie voor het gebit, sealen van de kiezen om gebitsproblemen uit te stellen en wat hygiëne regels, zoals handen was na toiletbezoek en voor het eten. Handen wassen is niet zo logisch als het lijkt als je geen toilet en kraan in huis hebt. Veel mensen in Wit-Rusland zijn nog aangewezen op waterpompen buiten en een wc-hokje in de tuin.  Vaak wordt ons gevraagd ‘waar douchen ze dan’, … wat denkt U zelf?

Gedurende een maand nemen de kinderen onze voedingsgewoonten over omdat ze meedraaien in het gastgezin. Additioneel krijgen ze op school bananen. Stoffen in bananen zorgen er voor dat de kinderen de helft van de straling in hun lichaam kwijtraken. Dit vergroot hun weerstand enorm. Normaal ligt gemiddeld 70% van de kinderen iedere winter een periode in het ziekenhuis. Van de kinderen die een maand in het buitenland zijn geweest daalt dit percentage naar 20 tot 30%. Helaas beperkt dit effect zich tot één winter, maar wel een winter in hun levenscyclus die er toe doet. In een volgende bijdrage zullen we nader ingaan op de mentale gevolgen van aansterkvakanties in het buitenland.
 
De Werkgroep Tsjernobyl voor Kinderen uit Wit-Rusland, een initiatief van de Stichting Oost-West Kontakten, is dankbaar voor alle steun die ze uit de regio ontvangen. Speciale aandacht voor de gastouders is op zijn plaats, het is niet niets om huis en haard open te stellen voor een kind uit een andere omgeving.
 
Foto's Arie van Klei