School


Onze gastkinderen komen uit de plaatsen Bychov, Mokroye en Obidivichi. We nodigen kinderen uit van 4 verschillende scholen.. Daardoor leren de kinderen vooral tijdens de reis naar Nederland hun groepsgenootjes kennen. Dankzij de deskundige en ervaren begeleiders, voornamelijk leerkrachten uit hetzelfde gebied, verloopt dit proces gewoonlijk erg soepel.

Onderwijs

Kinderen zijn verplicht om onderwijs te volgen van 6 tot 17 jaar. De basisschool duurt 4 jaar en daarna volgen ze 7 jaar voortgezet onderwijs. Voorschoolse opvang wordt door de staat gesubsidieerd en ca. 60 % van alle kinderen gaat naar deze opvang. De jongeren kunnen hun opleiding vervolgen op een universitaire opleiding, een beroepsopleiding of een gespecialiseerde opleiding. Studenten moeten voor sommige opleidingen toelatingsexamens doen maar ze kunnen ook voor een opleiding worden uitgenodigd.
Op veel scholen gaan de kinderen  6 dagen in de week naar school. Om 9 uur beginnen de meeste scholen. Ze hebben zomervakantie van 1 juni tot 1 september.

Wanneer beide ouders nog in beeld zijn, zijn zij veelal ook 6 dagen in de week aan het werk. Moeders zijn de eerste 3 jaren na hun zwangerschap thuis en ontvangen dan een bepaalt percentage van hun laatst verdiende loon. Na drie jaar gaan ze vaak weer volledig aan het werk.
Voor de kinderen houdt dit in dat ze zich na schooltijd vaak alleen moeten redden, of ze worden opgevangen door een grootouder.

De kinderen

De kinderen komen naar Nederland voor een “ aansterk vakantie”.
Kinderen die toestemming krijgen van de Wit-Russische overheid om naar Nederland te komen mogen niet ziek zijn, maar ze hebben vaak wel een groeiachterstand, bloedarmoede en verminderde weerstand. Veel kinderen hebben ook een verminderde schildklierwerking. Het is voor ieder kind onzeker wat de gevolgen van de radioactiviteit voor hem of haar zullen zijn. De gebitten van de kinderen zijn vaak in slechte conditie.
De kinderen worden begeleid door twee of drie leerkrachten van de scholen uit Bychov of omliggende dorpen. Ook kan er een begeleider mee gevraagd worden vanuit het fonds in Minsk. De begeleiders zijn tijdens de vakantie verantwoordelijk voor de kinderen en kennen de kinderen en de omstandigheden bij hen thuis goed. De groep bestaat vaak uit tussen de 20 en  28 kinderen. Het betreft kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar.
De kinderen komen uit diverse milieus, er zijn veel 1 ouder gezinnen in Wit- Rusland en alcohol gebruik is daar een belangrijke oorzaak van.
De kinderen kunnen maximaal 2 x uitgenodigd worden voor een vakantie naar Nederland. De werkgroep heeft als doelstelling om zoveel mogelijk kinderen naar Nederland te halen.

 


Hoe werkt de Werkgroep Tsjernobyl

Elk seizoen start de werkgroep niet lang na het vertrek van de vorige groep kinderen met alle activiteiten om een nieuwe groep kinderen uit de omgeving van Bychov uit te nodigen.
Enkele leden van de werkgroep gaan op bezoek in Bychov en spreken daar met onze contactpersonen, om de contacten aan te halen en te versterken.
Er worden afspraken gemaakt over het komende bezoek van de kinderen. Daarbij ligt de nadruk op de samenstelling van de groep kinderen, bestaande uit kinderen die door de gastgezinnen terug gevraagd worden, maar ook nieuwe kinderen uit een andere plaats in de omgeving van Bychov.
Ook inventariseren we met de contactpersonen waar we als werkgroep hulp kunnen bieden en bekijken we de uitgevoerde projecten. Daarbij ligt de nadruk op aangepast sanitair (toiletten en wasmachine) en het realiseren van sportvoorzieningen ten behoeve van de gezondheid van kinderen.


>> Lees meer over de bouwprojecten