Bartje gaat naar de Banja


Het tweede deel van het reisverslag van Arie van Klei

In het eerste deel van mijn reisverslag heb ik aangegeven dat de Werkgroep Tsjernobyl van de Stichting Oost-West kontakten bij één of meer scholen in Belarus de sanitaire voorzie­nin­gen wil helpen verbeteren. In oktober hebben we ter plaatse onderzocht of dit plan haalbaar is en of het op de sympathie van de locale autoriteiten kan rekenen.
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen hebben we de toiletten op twee scholen bekeken.
 
In Bychov troffen we deze situatie aan. Oude toiletten in verregaande staat van verval. Van dit soort toiletten moeten een paar honderd leerlingen gebruik maken. De helft van de toiletten is in de loop der tijd defect geraakt. De ruimte wordt dan maar voor opslag gebruikt omdat er geen geld is om deze te repareren. Deze toilet is recent door een hobbyist opgeknapt en wordt nu door het personeel van de school gebruikt. Als de tuinman nu zijn gereedschap nog even op komt halen lijkt het  weer wat.  
 
Riolering en een wateraansluiting zijn aanwezig, met relatief eenvoudige middelen kunnen we deze ruimte transformeren naar de 21e eeuw.
 
De tweede dag hebben we een typische dorpsschool in Mokroje bezocht. Ook deze school wordt door een paar honderd leerlingen bezocht. Een toiletbezoek is hier zeker geen pretje.

Op vijftig meter afstand van het hoofdgebouw vin­den we een barak met een betonnen balk met vijf gaten voor jongens en vijf gaten voor meisjes. De ruimte is onverwarmd en niet voorzien van riolering. Het zal iedereen duidelijk zijn dat er geen wateraansluiting aanwezig is. Onder de betonnen balk bevindt zich een opvangbak die af en toe wordt leeggezogen. Van stankafsluiters hebben ze nog nooit gehoord, dat is zo overduidelijk dat we daar niet naar hoeven te vragen. 
 
De voorzieningen op deze school zijn in onze ogen mensonterend. Met goed fatsoen kunnen we deze kinderen niet aan hun lot overlaten. Helaas is het ontbreken van riolering niet alleen een groot maar ook een kostbaar probleem. Als we in het gebouw een eenvoudige functionele toiletruimte willen realiseren hebben we € 10.000 te weinig in ons ‘subsidiepotje’.
Eigenlijk vinden we dat de locale autoriteiten dit probleem aan moeten pakken. Daarover heb­ben we gesproken met een regiodirecteur die alle scholen in de omgeving in haar portefeuille heeft. We worden zeer hartelijk ontvangen door deze directeur die ons uitlegt dat er met de toiletten die wij hebben gezien naar Belarus maatstaven niets mis is. Ze kan zich goed voor­stel­len dat wij daar anders over denken maar geld om hier iets aan te doen is er niet. Wel krij­gen we alle medewerking en sympathie als wij iets kunnen betekenen.
In 2011 bestaat de Stichting Oost-West kontakten 20 jaar. Wat zou het mooi zijn als de werk­groep Tsjernobyl kon zorgen voor echte toiletten voor de kinderen in Mokroje. U kunt dit pro­ject steunen. Het bankrekeningnummer van de Stichting Oost-West kontakten is 355894262. Giften aan de Stichting Oost-West kontakten zijn fiscaal aftrekbaar. 

© 2010 -  Arie van Klei