De Tsjernobylramp en de gevolgen


Tsjernobyl ligt 130 km ten noorden van Kiev en 16 km ten zuiden van de grens met Wit-Rusland.
In de nacht van 25 op 26 april 1986 voltrok zich in de Oekraïne, in de kerncentrale nabij Tsjernobyl, een ramp.
In de vroege ochtend van 26 april 1986 vond er een veiligheidstest plaats in reactor 4 van de kerncentrale. Door een slechte voorbereiding ging er een heleboel mis. De reactor ontplofte. Door de ontploffing en de brand die daarop volgde kwam er een enorme wolk radioactief materiaal in de atmosfeer terecht. Op plaatsen waar het op dat moment regende is deze radioactiviteit geconcentreerd neergekomen, met name in grote delen van Wit-Rusland, maar ook in andere delen van Europa.
(Dezelfde wolk trok op vrijdag 2 mei over Nederland. Uit voorzorg moesten de koeien die dag op stal blijven.)

In het begin hield de Sovjet Unie deze gebeurtenis stil. Op de avond van 28 april werd op de Russische staatstelevisie bekend gemaakt dat er zich een ernstig ongeval had voorgedaan in de kerncentrale van Tsjernobyl. Een van de reactoren was beschadigd”.
Nu, 35 jaar na dato, zijn de gevolgen nog steeds groot. De gebieden waar de gastkinderen vandaan komen zijn ernstig getroffen en zullen nog honderden jaren last hebben van de straling in de bodem.
Kort door de bocht. Een internationaal consortium heeft een nieuwe sarcofaag gebouwd die de omgeving de komende 100 moet beschermen tegen lekkages van de reactor. Deze sarcofaag is in 2016 door het Nederlandse bedrijf Mammoet, over de reactor geschoven.
Rampen in kerncentrales zijn nu actueler dan ooit tevoren. Denk aan de ramp in 2011 met de Japanse kerncentrale in Fukushima .
Tsjernobyl heeft tien keer zoveel straling als bij deze ramp met de Japanse kerncentrale in Fukushima.

Gevolgen van de ramp.

Over het juiste aantal slachtoffers van deze ramp is men onduidelijk maar de conclusie van onderzoekers binnen de Sovjet Unie is dat het wereldwijd waarschijnlijk om 985.000 slachtoffers gaat. Schildklierkanker bij kinderen komt zelden voor. Maar in de gebieden rond de centrale zijn tien keer zoveel kinderen ziek als elders. Daarnaast is 30% van de mensen ongewenst kinderloos. Veel mensen vragen zich af of het vervuilde gebied nog steeds gevaar oplevert. Het antwoord op deze vraag kan alleen maar volmondig ja luiden. Overal is straling. In Nederland worden mensen gemiddeld aan minder dan 1 mSv per jaar blootgesteld. In het gebied waar de kinderen wonen is dat 30 mSv. De kinderen die de Werkgroep Tsjernobyl naar Nederland haalt leven naar onze normen dus in een permanente noodsituatie.

De huidige gezondheidssituatie is nog steeds erg slecht. Mensen leven met de gevolgen van Tsjernobyl! De stoffen Strontium en Cesium 137 worden eenvoudig in het lichaam opgenomen en maken het lichaam van binnenuit ziek. Een bezoek aan Nederland heeft zichtbaar resultaat omdat tijdens een aansterkvakantie een gedeelte van de radioactiviteit het lichaam verlaat. Hun weerstand wordt verhoogd en ze hebben meer energie.
Dit proces wordt merkbaar versterkt en versneld door het eten van bananen. De kalium in bananen verdringen het Cesium uit de cellen.

In 2014 woonde een van onze sponsoren, Seatrade, een lezing van de werkgroep bij. Seatrade in Groningen was zo onder de indruk van de heilzame werking van bananen dat ze iedere week dozen vol bananen beschikbaar hebben gesteld voor onze gastkinderen. Deze kinderen eten nu dagelijks een banaan tijdens hun verblijf in Nederland. Kinderen/ jongeren hebben vaak een slechte conditie. Bij sectie is gebleken dat ze veelal het hart van een oudere volwassene (60/70 jaar) hebben. Veel kinderen (ongeveer 70 %) ligt iedere winter een periode in het ziekenhuis. De organen die zijn aangetast herstellen helaas niet meer, sterker nog, ouders geven hun aangetast genetisch materiaal gewoon door aan hun kinderen met alle gevolgen van dien. Van de groep kinderen die in het buitenland zijn geweest ligt maar 20 tot 30 % die winter een periode in het ziekenhuis. Helaas is het effect maar tijdelijk omdat ze in Wit-Rusland weer worden blootgesteld aan nieuwe straling. We hebben inmiddels te maken met derde generatie problematiek, kinderen hebben te maken met diabetes en ouderdomsstaar.
In Bychov en omgeving is de straling 30-40 x hoger dan in Nederland. Die hoge straling heeft dus directe gevolgen voor de gezondheid, maar bedreigt ook indirect de gezondheid. Zo eten de mensen door de slechte economische situatie nog steeds voedsel uit hun eigen tuin. Deze gewassen zijn doorgaans nog honderden jaren radioactief besmet. Toch is er geen keus, want de onbesmette groenten moeten van ver komen en zijn dus schaars en duur. Recent zijn er in Bychov twee mooie grote supermarkten neergezet maar voor veel mensen zijn deze supermarkten veelal onbetaalbaar. Daardoor zijn de derde generatie kinderen, die zelf nooit de Tsjernobylramp hebben meegemaakt, nu nog steeds slachtoffers van deze ramp.