Werkgroep Tsjernobyl, voor kinderen uit WitRusland


De Werkgroep Tsjernobyl is een onderdeel van de Stichting Oost-West Kontakten. Deze Stichting, en daarmee ook de werkgroep, is ANBI geregistreerd. De Werkgroep Tsjernobyl heeft een bestuur bestaande uit 8 werkgroepleden.
De Werkgroep vergadert regelmatig en onderhoudt het contact met onze contactpersonen in Bychov en Minsk.
De Werkgroep onderhoudt contacten met alle sponsoren en mensen die een activiteit beschikbaar stellen en aan de hand daarvan wordt het programma samengesteld gedurende de bezoekperiode van de kinderen.
Na de zomervakantie start de Werkgroep met de voorbereidingen om een nieuwe groep kinderen uit de omgeving van Bychov uit te nodigen. Indien mogelijk gaan enkele leden van de Werkgroep op bezoek in Bychov en worden er met de contactpersonen afspraken gemaakt over het komende bezoek van de kinderen.
Hierbij ligt de nadruk op de samenstelling van de groep, bestaande uit kinderen, die door de gastgezinnen terug gevraagd worden en nieuwe kinderen. Tevens wordt onderzocht welke kinderen een aansterkvakantie het meeste nodig hebben. Ook inventariseert de Werkgroep, samen met de contactpersonen, waar de Werkgroep hulp kan bieden en worden uitgevoerde projecten opgeleverd.
 

Bestuur Werkgroep Tsjernobyl:

Jenny Klerk (voorzitter), Anneke Buitenwerf (secretaris), Arie van Klei (penningmeester), Aukje de Groot, Mans Klaassens, Jelleke Liewes , Wietske Steendam, Geert Wolters