Hoe werkt de Werkgroep Tsjernobyl


Elk seizoen start de werkgroep niet lang na het vertrek van de vorige groep kinderen met alle activiteiten om een nieuwe groep kinderen uit de omgeving van Bychov uit te nodigen.
Enkele leden van de werkgroep gaan op bezoek in Bychov en spreken daar met onze contactpersonen, om de contacten aan te halen en te versterken.
Er worden afspraken gemaakt over het komende bezoek van de kinderen. Daarbij ligt de nadruk op de samenstelling van de groep kinderen, bestaande uit kinderen die door de gastgezinnen terug gevraagd worden, maar ook nieuwe kinderen uit een andere plaats in de omgeving van Bychov.
Ook inventariseren we met de contactpersonen waar we als werkgroep hulp kunnen bieden en bekijken we de uitgevoerde projecten. Daarbij ligt de nadruk op aangepast sanitair (toiletten en wasmachine) en het realiseren van sportvoorzieningen ten behoeve van de gezondheid van kinderen.